Hei sinä kauneusalan ammattilainen hae meille Lumopisteelle töihin! ›

Rekisteriseloste

Tämä on EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. – 14.11.2022

Rekisterin nimi

Lumopiste asiakastietorekisteri

Rekisterinpitäjä

Nimi: Lumopiste
Y‑tunnus: 2693161-2
Osoite: Kuusimäenkatu 11
Postinumero: 33560
Postitoimipaikka: Tampere
Puhelinnumero: 040 930 9402
Sähköpostiosoite: lumopiste@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus​

Kerättäviä henkilötietoja käytetään tilattujen palvelujen toimittamiseen, pyydettyjen tarjouksien antamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Asiakasrekisteriä ylläpidetään myös laskutusta varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Rekisterin sisältämät tiedot

• Henkilön etu- ja sukunimi
• Puhelinnumero
• Sähköpostiosoite
• Varauksen lisätiedot tai erityistoiveet
• Sähköpostilla tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus
• Tekstiviestillä tapahtuvaa suoramarkkinointia koskeva suostumus

Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja henkilöltä itseltään. Asiakasrekisteriimme välittyy asiakkaan henkilötietdot, kun asiakas tekee liikkeeseen ajanvarauksen Timma-palvelun kautta.

Edellä sanotun lisäksi asiakkaasta voidaan tallettaa palvelun tarjoamisen yhteydessä lisätietoja, joilla pyritään varmistamaan laadukas palvelu myös jatkossa. Tällaisia lisätietoja voivat olla asiakkaalle soveltuvat palvelut ja tuotteet sekä muut asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot.

Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietojen luovuttamisessa noudatetaan kaikissa tilanteissa lainsäädäntöä.

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, ellei liikkeessä työskentelevä rekisterinpitäjä siirry harjoittamaan elinkeinoaan ulkopuolisen liikkeen alaisuuteen. Edellä sanotussa tilanteessa siirtyvälle rekisterinpitäjälle voidaan luovuttaa kopio asiakasrekisteristä, jotta rekisterinpitäjä pystyisi myös jatkossa palvelemaan kanta-asiakkaitaan asianmukaisesti.

Asiakas ymmärtää, että hänen henkilötietoja käsitellään yhteistyökumppanimme tarjoamassa Timma-palvelussa. Asiakas suostuu, että hänen henkilötietoja saadaan Timma-palvelun kautta siirtää kolmansille tietojenkäsittelijöille, edellyttäen kuitenkin, että henkilötietojen siirto on toteutettu EU:n tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Edellä sanottu sisältää oikeuden siirtää henkilötietoja kolmanteen maahan Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle, edellyttäen kuitenkin, että tietojen siirtoon on kaikilta osin noudatettu EU:n tietosuojalainsäädännön vaatimuksia.

Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Lähtökohtaisesti ainoastaan liikkeen työntekijöillä sekä sen puitteissa toimivilla yrittäjillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin. Lisäksi Timma Oy:n työntekijöille ja Timma-palvelun muille tietojenkäsittelijöille voi syntyä peruste käsitellä manuaalisesti rekisterin henkilötietoja, jotta Timma-palvelu voidaan tarjota Liikkeelle ja sen asiakkaille asianmukaisella tavalla. Timma Oy:n työntekijät ja Timma-palvelun muut tietojenkäsittelijät ovat sitoutuneet salassapitovelvoitteisiin, joilla suojataan asiakkaan henkilötiedot lain edellyttämällä tavalla.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö pitää tällöin lähettää rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröity voi vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hän voi myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin ja hän voi myöhemmin peruuttaa suostumuksensa tietojensa käsittelyyn.

Evästeet

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita sivustot voivat käyttää tehdäkseen käyttäjäkokemuksesta tehokkaamman. Lain mukaan voimme tallentaa evästeitä laitteellesi, mikäli se on ehdottoman tärkeää sivuston toiminnan kannalta.

Evästeet mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät. Tämän palautteen avulla Lumopiste pystyy jatkuvasti parantamaan sivujensa sisältöä.

Mikäli et halua meidän saavan jälkeen mainittuja tietoja evästeiden kautta, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen selaimen asetuksien kautta, sekä voit myös muuttaa tai peruuttaa hyväksyntäsi sivustollamme evästeilmoituksen kautta.

Evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

Timma Tallennamme käyttäjän nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä osoite tiedot tietojen automaattista täyttöä varten. 

Google Analytics Sivustolle on asennettu Google Analytics -palvelu joka auttaa selvittämään kävijämääriä sekä kertoo minkälainen sisältö kävijöitä eniten kiinnostaa.

Instagram feed Sivustolla on käytössä Instagram-feed, joka näyttää Instagram-profiilin uusimmat postaukset sekä sitä kautta mm. informaatiota tykkääjistä.